Často sa stretávame s názorom: „Na čo mi je revízia elektrickej inštalácie? Veď je to len papier, ktorý musím mať zo zákona!“  Ale je to skutočne tak? Je to len papier s pečiatkou revízneho technika?


Revízia má zabezpečiť vedomie o tom v akom staveelektrické rozvody. Má zabezpečiť, aby vlastník alebo užívateľ elektrických rozvodov vedel, či je jeho život a majetok chránený. Môžem mať predsa na papieri presný zoznam závad, ktoré sa objavili v mojej blízkosti a ktoré ma bezprostredne ohrozujú.

Áno existujú menej závažné závady – dokumentácie, označenie a pod., ako aj závady bezprostredne ohrozujúce život ľudí a majetok.

V  čom je elektrika nebezpečná?

  • nie je ju cítiť – nevonia, nesmrdí
  • nie je ju počuť – nehučí, nešuští ani nepíska
  • nie je ju vidieť – nevibruje ani netancuje

Keď sa pozriem na „živý drôt„, pod nebezpečným napätím, žiadnym svojim zmyslom ho nezaregistrujem. Začnem ho cítiť, počuť aj vidieť až keď sa ho chytím a v tomto je elektrika jedinečná.

Na to aby som zistil reálny stav elektrickej inštalácie je nevyhnutné vyžadovať od svojich revíznych technikov, aby naozaj prišli a skontrolovali podľa predpisov. Počúvam názor „Veď revízny technik je zodpovedný“. Áno je. Ale čo je to platné, že je zodpovedný, keď dôjde ku škodám či strate života?revízny technik

Aké máte skúsenosti s revíznymi technikmi? Chodia a kontrolujú všade kde sú elektrické zariadenia a rozvody? Napíšte prosím do diskusie.