0905 380 493 info@bmelektro.sk
Elektrické zariadenia a elektrická inštalácia
Elektrická inštalácia, rozvod elektriky, elektrické zariadenia pevne spojené s budovou, elektrické vypínače a zásuvky, zásuvkové, motorické, ovládacie a iné obvody.

Elektrická inštalácia

Je zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení s vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekoľkých určených cieľov.

Elektrické zariadenie

Je akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, prenos alebo premenu, distribúciu alebo využitie elektrickej energie. Sú to napríklad stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje a ochranné prístroje. Ďalej sú to zariadenia a prístroje pre elektrické rozvody – spínače, ovládacie prvky, svietidlá, zásuvky, snímače a pod.

Vyplňte formulár a zistite si cenu - REVÍZIE (OPaOS)

Územie

BYT

Zadajte veľkosť bytu

RODINNÝ DOM

RD má taktiež

BYTOVKA

BUDOVA

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE

9 + 5 =

Najnovšie články
Krátky popis ako pracujeme – BM Elektro, s.r.o.

Krátky popis ako pracujeme – BM Elektro, s.r.o.

Našou kontrolou, revíziou , odbornou prehliadkou a skúškou, získate reálny a skutočný pohľad na Vašu nehnuteľnosť či zariadenia. Či sa jedná o administratívne priestory, rodinné domy, výrobné alebo montážne priestory, vždy uvidíte prípadné závady alebo nedostatky, ktoré môžu ohroziť Vás, Vašich najbližších, nepretržitú prevádzku alebo Vašu výrobu. Uvidíte závady, ktoré môžu ohroziť životy ľudí.

Hliníkové Rozvody – Časovaná Bomba?

Hliníkové Rozvody – Časovaná Bomba?

Často sa stretávam s názorom, že hliníkové rozvody sú zlé a treba ich vymeniť. V určitom období sa hliník používal aj v klasických rozvodoch elektrickej inštalácie zásuviek a osvetlenia. V dnešnej dobe nie je možné použiť ho v takýchto rozvodoch. Ale prečo je nebezpečný a nevyhovujúci? Pozrieme sa na to bližšie v mojom článku.

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Pri minulom stretnutí som dostal otázku: No a čo je to tá skutočná revízia?
Veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vníma revízie ako pomoc. Ako niečo, čo mi dáva pohľad na moju elektrickú inštaláciu, spotrebiče, ručné náradie či bleskozvod. Revízna správa je dokument, ktorý presne opisuje o čo sa jedná, ale hlavne, v akom stave je kontrolované zariadenie. A to je hodnota, ktorú dáva skutočná revízia.