0905 380 493 info@bmelektro.sk
revízia elektrickej inštalácie

Revízia elektrickej inštalácie, bleskozvodov a spotrebičov

Chcete mať istotu, že vaše elektrické systémy sú bezpečné a spoľahlivé? Naši odborníci vykonávajú dôkladné revízie, odhaľujú a riešia problémy skôr, než sa stanú rizikom. S našimi službami máte istotu, že vaše elektrické systémy sú v dobrých rukách. Kontaktujte nás ešte dnes.

Napíšte nám

Prečo je revízia dôležitá?

Revízie elektrických systémov sú nevyhnutné pre vašu bezpečnosť a spoľahlivosť. Naši certifikovaní odborníci rýchlo identifikujú a opravia problémy, čím predchádzate nebezpečným výpadkom. Pravidelnými kontrolami predlžujete životnosť zariadení a minimalizujete riziká.

Chcete mať istotu, že všetko funguje správne? Kontaktujte nás ešte dnes!

revízia elektrickej inštalácie

BEZPEČNOSŤ

Revízia odhalí a odstráni riziká, ako sú skraty a preťaženia, ktoré môžu viesť k úrazom elektrickým prúdom alebo k požiarom.

i

ZÁKON A NORMY

Správy o revízii a zhode s normami sú často požadované legislatívou a poisťovňami, ktoré môžu odmietnuť plnenie v prípade nedostatočnej revízie.

PREVENCIA PORÚCH

Pravidelné revízie včas odhalia opotrebenie a poškodenia, čím predchádzajú vážnym poruchám a odstávkam.

ÚSPORA NÁKLADOV

Revízia môže predchádzať nákladným haváriám a opravám. Identifikácia a riešenie malých problémov skôr, ako sa stanú veľkými, je finančne efektívnejšia.

Plánujete revíziu?

Získajte všetky aktuálne informácie o lehotách a podmienkach revízií elektrických zariadení a bleskozvodov. Kliknite na tlačidlo nižšie a uistite sa, že máte lehoty pod kontrolou.

Lehoty revízií

Nechajte si skontrolovať vaše elektrické zariadenia odborníkmi

Máte požiadavku? Zašlite nám ju.

8 + 11 =

Alebo nám zavolajte

0905 380 493

Naši spokojní zákazníci hovoria za nás!

Najnovšie články

Krátky popis ako pracujeme – BM Elektro, s.r.o.

Krátky popis ako pracujeme – BM Elektro, s.r.o.

Našou kontrolou, revíziou , odbornou prehliadkou a skúškou, získate reálny a skutočný pohľad na Vašu nehnuteľnosť či zariadenia. Či sa jedná o administratívne priestory, rodinné domy, výrobné alebo montážne priestory, vždy uvidíte prípadné závady alebo nedostatky, ktoré môžu ohroziť Vás, Vašich najbližších, nepretržitú prevádzku alebo Vašu výrobu. Uvidíte závady, ktoré môžu ohroziť životy ľudí.

Hliníkové Rozvody – Časovaná Bomba?

Hliníkové Rozvody – Časovaná Bomba?

Často sa stretávam s názorom, že hliníkové rozvody sú zlé a treba ich vymeniť. V určitom období sa hliník používal aj v klasických rozvodoch elektrickej inštalácie zásuviek a osvetlenia. V dnešnej dobe nie je možné použiť ho v takýchto rozvodoch. Ale prečo je nebezpečný a nevyhovujúci? Pozrieme sa na to bližšie v mojom článku.

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Pri minulom stretnutí som dostal otázku: No a čo je to tá skutočná revízia?
Veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vníma revízie ako pomoc. Ako niečo, čo mi dáva pohľad na moju elektrickú inštaláciu, spotrebiče, ručné náradie či bleskozvod. Revízna správa je dokument, ktorý presne opisuje o čo sa jedná, ale hlavne, v akom stave je kontrolované zariadenie. A to je hodnota, ktorú dáva skutočná revízia.