revízia elektrickej inštalácie

Revízie elektro, bleskozvodov a spotrebičov

Chcete mať istotu, že vaše elektrické systémy sú bezpečné a spoľahlivé? Naši odborníci vykonávajú dôkladné revízie elektro, odhaľujú a riešia problémy skôr, než sa stanú rizikom. S našimi službami máte istotu, že vaše elektrické systémy sú v dobrých rukách. Kontaktujte nás ešte dnes.

Napíšte nám

Prečo sú revízie nevyhnutné?

BEZPEČNOSŤ

Revízia odhalí riziká, ako sú skraty a preťaženia.

ÚSPORA NÁKLADOV

 Identifikácia a riešenie malých problémov čo najskôr, je finančne efektívnejšia.

i

ZÁKON A NORMY

Správy o revízii sú často požadované legislatívou a poisťovňami.

PREVENCIA PORÚCH

Revízie včas odhalia poškodenia, čím predchádzajú vážnym poruchám.

Naše komplexné revízne služby

Ponúkame profesionálne revízie elektrických inštalácií, bleskozvodov, ručného náradia a spotrebičov. Zabezpečte si bezpečnú prevádzku s našimi komplexnými revíznymi službami.

Z

Detailná kontrola

Kontrola stavu elektrickej inštalácie, bleskozvodov a spotrebičov.

Overenie funkčnosti

Overenie bezpečnosti a funkčnosti ističov, rozvádzačov a ďalších komponentov.

Meranie obvodov

Meranie a testovanie elektrických obvodov.

i

Revízna správa

Vystavenie podrobnej správy o stave inštalácie s návrhmi na opravy a úpravy.

Viete, aké sú lehoty revízií?

Získajte všetky aktuálne informácie o lehotách a podmienkach revízií elektrických zariadení a bleskozvodov. Kliknite na tlačidlo nižšie a uistite sa, že máte lehoty pod kontrolou.

Lehoty revízií

Kontaktujte nás pre bezpečné a spoľahlivé revízie elektro.

Vyplňte prosím formulár a kliknite na Odoslať.

Naši spokojní zákazníci hovoria za nás!