Revízia bleskozvodu

Revízia bleskozvodu a ochrana pred prepätím

Bleskozvod – hromozvod v dnešnej dobe nie je už len „drôt“ na streche.

Dnes je to súbor opatrení na celom objekte vonku ale aj vo vnútri. Zachytávacia sústava, zvody, zemniče, prepäťové ochrany, ochranné pospojovanie a pod.

Vonkajšia ochrana pred bleskom (hromozvod) je zariadenie na ochranu obytných, administratívnych, výrobných a skladových objektov. Bleskozvod chráni objekt ako taký ale aj to, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov). Ochrana spočíva v tom, že blesk je čo najkratšou cestou zvedený do zeme.

V dnešnej dobe sa ochrana pred statickou elektrinou a prepätím už nepovažuje len bleskozvod na streche zvedený cez zemniče do zeme. Jedná sa o celkovú ochranu objektu pred prepätím do čoho spadá aj prepäťová ochrana v troch stupňoch ochrany. Hovoríme o prepäťovej ochrane na vstupe do objektu, v rozvodniciach a tesne pri elektrických spotrebičoch.

Revízia bleskozvodu a jej termíny sa riadia podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a noriem.

Funkčný bleskozvod zabezpečí čo najrýchlejšie zvedenie blesku do zeme a po nami zadaných cestách.

Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398 už neplatia a boli zrušené v plnom rozsahu.
Bleskozvod vynašiel v roku 1749 Benjamin Franklin (často sa nesprávne uvádza, že ho ako prvý vynašiel v roku 1754 český kňaz a vynálezca Prokop Diviš).

Všeobecne sa tvrdí, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod. V prevažnej väčšine je to pravda, ale sú známe aj prípady, kedy blesk udrel do objektu oveľa nižšieho ako okolité budovy.

Bleskozvod je možné spraviť tak aby dokonale a vždy chránil daný objekt. je to len otázky financií.

SLOVNAFT má tiež bleskozvod a ochranu pred prepätím – funguje vždy, dlhodobo a už množstvo rokov!

Vyplňte formulár a zistite si cenu - REVÍZIE (OPaOS)

Územie

BYT

Zadajte veľkosť bytu

RODINNÝ DOM

RD má taktiež

BYTOVKA

BUDOVA

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE

10 + 7 =

Najnovšie články
Krátky popis ako pracujeme – BM Elektro, s.r.o.

Krátky popis ako pracujeme – BM Elektro, s.r.o.

Našou kontrolou, revíziou , odbornou prehliadkou a skúškou, získate reálny a skutočný pohľad na Vašu nehnuteľnosť či zariadenia. Či sa jedná o administratívne priestory, rodinné domy, výrobné alebo montážne priestory, vždy uvidíte prípadné závady alebo nedostatky, ktoré môžu ohroziť Vás, Vašich najbližších, nepretržitú prevádzku alebo Vašu výrobu. Uvidíte závady, ktoré môžu ohroziť životy ľudí.

Hliníkové Rozvody – Časovaná Bomba?

Hliníkové Rozvody – Časovaná Bomba?

Často sa stretávam s názorom, že hliníkové rozvody sú zlé a treba ich vymeniť. V určitom období sa hliník používal aj v klasických rozvodoch elektrickej inštalácie zásuviek a osvetlenia. V dnešnej dobe nie je možné použiť ho v takýchto rozvodoch. Ale prečo je nebezpečný a nevyhovujúci? Pozrieme sa na to bližšie v mojom článku.

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Pri minulom stretnutí som dostal otázku: No a čo je to tá skutočná revízia?
Veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vníma revízie ako pomoc. Ako niečo, čo mi dáva pohľad na moju elektrickú inštaláciu, spotrebiče, ručné náradie či bleskozvod. Revízna správa je dokument, ktorý presne opisuje o čo sa jedná, ale hlavne, v akom stave je kontrolované zariadenie. A to je hodnota, ktorú dáva skutočná revízia.