0905 380 493 info@bmelektro.sk

Pri minulom stretnutí som dostal otázku: No a čo je to tá skutočná revízia?

 

Veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vníma revízie ako pomoc. Ako niečo, čo mi dáva pohľad na moju elektrickú inštaláciu, spotrebiče, ručné náradie či bleskozvod. Revízna správa je dokument, ktorý presne opisuje o čo sa jedná, ale hlavne, v akom stave je kontrolované zariadenie. A to je hodnota, ktorú dáva skutočná revízia.

Znamená to, že revízny technik príde skutočne na revíziu. Znamená to, že revízny technik kontroluje a posudzuje elektrické zariadenie, inštaláciu či bleskozvod s platnými normami. Tieto normy hovoria, ako má byť minimálne zrealizovaná a prevádzkovaná elektrická inštalácia, spotrebiče a bleskozvody.

 

Veľa o revízii a revíznych technikoch sa dočítate v našom eBOOKu ZDARMAstiahnuť eBOOK >>

 

Normy nám dávajú návod ako zrealizovať a udržiavať zariadenia v bezpečnom stave. Je potrebné udržiavať elektrické zariadenia a bleskozvody, podľa týchto návodov.

Skutočná revízia má preto svoju hodnotu. Treba ju vykonať skutočne, reálne a zodpovedne.

 

Práca revízneho technika od stola, aj keď za nižšiu cenu, nemá žiadnu hodnotu.

Viac o našej práci si pozrite vo videu.