0905 380 493 info@bmelektro.sk

Otázka:

Moja známa má podozrenie, že niekto odoberá jej prúd.

Môžete mi povedať, ako sa to dá zistiť a kto to môže urobiť?

 

Tak toto je otázka, ktorú sme dostali. Je dosť častá, preto sme sa rozhodli napísať to do našej poradne.

Podozrenie na čierny odber veľakrát vznikne zvýšenou spotrebou elektrickej energie, ktorú užívateľ nepredpokladá. Toto zvýšenie môže byť spôsobené niektorým zo spotrebičov v domácnosti, o ktorom si myslíme že nič „nežerie“. Zvýšený odber, však môže spôsobovať skutočne, aj „čierny“ neoprávnený odber.

Predpokladáme, že sme vylúčili zvýšený odber vlastnými spotrebičmi. Predpokladám, že máme odpojené všetky spotrebiče a elektromer sa netočí – nezaznamenáva žiadny odber.

elektromer

Toto, sa ale deje práve teraz. Čo ak je „čierny“ odberateľ sofistikovaný a odoberá len v nočných alebo ranných časoch? Prípadne len v určitých dňoch? A to si nerobíme srandu, skutočne k tomu môže dôjsť. V dnešnej dobe zásuvkové časovače kúpite za pár Euro. Ďalšia možnosť je, že máte namontovaný nepresný elektromer (viac menej to vylučujeme, ale viete, nič nieje 100%) Takže čo s tým?

 

Máme nasledovný postup, ktorým vieme zistiť „čierny“ odber. Jedná sa o vylučovaciu metódu. Vylučujem všetky možnosti a postupujem podľa jednotlivých bodov. Postupujem tak, že ak bodom 1 nezistím chybu a všetko je v poriadku pokračujem na bod 2. Nižší bod, musí podmieňovať ne-nájdenie chyby vyššieho:

 

 1. Revízny technik alebo elektrikár, skontroluje na-fázovanie elektromeru. Zistí, či je správne zapojený. Má to vplyv na odber. Elektromer musí byť na-fázovaný.
 1. Revízny technik alebo elektrikár – vizuálne skontroluje napojenie bytu a jeho rozvody. Skontroluje všetky rozvody, ktoré sú za elektromerom, čiže merané. Skontroluje všetky zásuvky a krabice, či nie je vidieť   „čierne“ napojenie. Veľa krát tento postup postačuje a „čierny“ odberateľ sa nájde.
 1. Odpojiť všetky spotrebiče aspoň jeden deň a zaznamenať si prípadnú spotrebu, či došlo k odberu. Ak áno, je potrebné nájsť fyzicky, z akej časti je tento odber napojený (opakovať bod 1,2).
 1. Spísať komplet všetky spotrebiče, spraviť zoznam aj s ich príkonom a spraviť záznam používania týchto spotrebičov. Evidenciu viesť aspoň 1 mesiac.
  1. Zapísať si aký príkon majú spotrebiče (výrobný štítok).
  2. Zmerať okamžitý, skutočný odber jednotlivých spotrebičov. Meracím prístrojom sa zistí presná spotreba, keď je spotrebič funkčný (elektrikár alebo revízny technik).
  3. Začať zaznamenávať používanie jednotlivých spotrebičov – zapísať si že som TV pozeral 3 hodiny, v rýchlo-varnej kanvici som varil vodu 20min, mikrovlnku som použil 5min a pod.
  4. Z takéhoto záznamu sa dá presne vypočítať spotreba za dané obdobie napr. mesiac a porovnať s nameranou hodnotou na elektromery.
  5. Ak sa zistí rozdiel, vrátiť sa znovu k bodu 1,2

 

Ak aj napriek tomuto stále namerané hodnoty elektromera sú iné ako zistené a zmerané v bode 4, je potrebné požiadať dodávateľa elektrickej energie o preverenie elektromera.

Máte skúsenosti s „čiernym odberom“ elektrickej energie? Viete aké postupy a sofistikované riešenia použili „čierny odberatelia“? Napíšte ich dole do diskusie