0905 380 493 info@bmelektro.sk

Revízia bleskozvodu

Revízia bleskozvodu a ochrana pred prepätím

Bleskozvod – hromozvod v dnešnej dobe nie je už len „drôt“ na streche.

Dnes je to súbor opatrení na celom objekte vonku ale aj vo vnútri. Zachytávacia sústava, zvody, zemniče, prepäťové ochrany, ochranné pospojovanie a pod.

Vonkajšia ochrana pred bleskom (hromozvod) je zariadenie na ochranu obytných, administratívnych, výrobných a skladových objektov. Bleskozvod chráni objekt ako taký ale aj to, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov). Ochrana spočíva v tom, že blesk je čo najkratšou cestou zvedený do zeme.

V dnešnej dobe sa ochrana pred statickou elektrinou a prepätím už nepovažuje len bleskozvod na streche zvedený cez zemniče do zeme. Jedná sa o celkovú ochranu objektu pred prepätím do čoho spadá aj prepäťová ochrana v troch stupňoch ochrany. Hovoríme o prepäťovej ochrane na vstupe do objektu, v rozvodniciach a tesne pri elektrických spotrebičoch.

Revízia bleskozvodu a jej termíny sa riadia podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a noriem.

Funkčný bleskozvod zabezpečí čo najrýchlejšie zvedenie blesku do zeme a po nami zadaných cestách.

Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398 už neplatia a boli zrušené v plnom rozsahu.
Bleskozvod vynašiel v roku 1749 Benjamin Franklin (často sa nesprávne uvádza, že ho ako prvý vynašiel v roku 1754 český kňaz a vynálezca Prokop Diviš).

Všeobecne sa tvrdí, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod. V prevažnej väčšine je to pravda, ale sú známe aj prípady, kedy blesk udrel do objektu oveľa nižšieho ako okolité budovy.

Bleskozvod je možné spraviť tak aby dokonale a vždy chránil daný objekt. je to len otázky financií.

SLOVNAFT má tiež bleskozvod a ochranu pred prepätím – funguje vždy, dlhodobo a už množstvo rokov!

Vyplňte formulár a zistite si cenu - REVÍZIE (OPaOS)

Územie

BYT

Zadajte veľkosť bytu

RODINNÝ DOM

RD má taktiež

BYTOVKA

BUDOVA

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE

4 + 13 =

Najnovšie články
Kontrola bleskozvodu laikom – Ako na to

Kontrola bleskozvodu laikom – Ako na to

Pred každou búrkovou činnosťou, ktorá začína v mesiacoch Apríl – Máj, je dobré skontrolovať bleskozvodnú sústavu objektu. Túto kontrolu je potrebné urobiť každý rok. V texte nižšie Vám ukážeme, ako takúto kontrolu spraviť aj laikom, a na čo si dávať pozor pri kontrole.

Čierny odber

Čierny odber

Otázka: Moja známa má podozrenie, že niekto odoberá jej prúd. Môžete mi povedať, ako sa to dá zistiť a kto to môže urobiť?   Tak toto je otázka, ktorú sme dostali. Je dosť častá, preto sme sa rozhodli napísať to do našej poradne. Podozrenie na čierny odber...

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Často sa stretávame s názorom: "Na čo mi je revízia elektrickej inštalácie? Veď je to len papier, ktorý musím mať zo zákona!"  Ale je to skutočne tak? Je to len papier s pečiatkou revízneho technika? Revízia má zabezpečiť vedomie o tom v akom stave sú elektrické...