0905 380 493 info@bmelektro.sk

Vykonávanie revízií elektrických zariadení (elektrické rozvody, elektrická inštalácia, elektrické zariadenia pevne spojené s objektom) a bleskozvodov sa riadi podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

Prílohou tejto vyhlášky je tabuľka č.8 s požadovanými termínmi vykonávania revízií.

 

 

Najčastejšie objekty:

Bleskozvody 4 roky
Bytovka 5 rokov
Rodinný dom 5 rokov
Kancelárske priestory 5 rokov
Plynová kotolňa 5 rokov
Plaváreň 1 rok
   
   
   
   

 

termíny podľa vplyvu prostredia termíny podľa druhu objektu