0905 380 493 info@bmelektro.sk

Elektrické spotrebiče a ručné náradie

Revízia elektrických spotrebičov, zariadení a ručného náradia podľa STN 33 1600 a STN 331610.

Elektrický spotrebič

Je elektrické zariadenie používané v domácnostiach, v dielňach a pod. využívajúce k svojej činnosti elektrickú energiu.
Elektrický spotrebič je zariadenie, v ktorom sa elektrická energia účelne mení (spotrebúva) na iný druh energie.
Elektrická energia sa mení na:
svetlo – žiarovka, žiarivka a pod.
mechanický pohyb – mixér, vŕtačka, práčka, žmýkačka, umývačka riadu a pod.
tepelnú energiu – ohrievač, elektrický radiátor, kulma, žehlička, varič a pod.
chemickú energiu – nabíjanie akumulátora a pod.

Iná (zložitejšia) forma premeny energie je pri spotrebičoch, ktoré vykonávajú zložitejšiu činnosť (premena energie sa nedá jednoznačne a jednoducho popísať). Obvykle sú vybavené elektronickými obvodmi. Súhrnne ich nazývame elektronické spotrebiče – počítač, televízor, mobilný telefón, videorekordér a pod.

Elektrické ručné náradie

Sú to elektrické zariadenia – spotrebiče, ktoré sa pri svojej činnosti držia v ruke.

Máte požiadavku? Zašlite nám ju.

1 + 1 =

Alebo nám zavolajte

0905 380 493

Najnovšie články

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Často sa stretávame s názorom: "Na čo mi je revízia elektrickej inštalácie? Veď je to len papier, ktorý musím mať zo zákona!"  Ale je to skutočne tak? Je to len papier s pečiatkou revízneho technika? Revízia má zabezpečiť vedomie o tom v akom stave sú elektrické...

Kedy robiť revizie?

Kedy robiť revizie?

Vykonávanie revízií elektrických zariadení (elektrické rozvody, elektrická inštalácia, elektrické zariadenia pevne spojené s objektom) a bleskozvodov sa riadi podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Prílohou tejto vyhlášky je tabuľka č.8 s požadovanými termínmi vykonávania...