0905 380 493 info@bmelektro.sk

Elektrické zariadenia a elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia, rozvod elektriky, elektrické zariadenia pevne spojené s budovou, elektrické vypínače a zásuvky, zásuvkové, motorické, ovládacie a iné obvody.

Elektrická inštalácia

Je zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení s vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekoľkých určených cieľov.

Elektrické zariadenie

Je akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, prenos alebo premenu, distribúciu alebo využitie elektrickej energie. Sú to napríklad stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje a ochranné prístroje. Ďalej sú to zariadenia a prístroje pre elektrické rozvody – spínače, ovládacie prvky, svietidlá, zásuvky, snímače a pod.

Máte požiadavku? Zašlite nám ju.

1 + 9 =

Alebo nám zavolajte

0905 380 493

Najnovšie články

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Často sa stretávame s názorom: "Na čo mi je revízia elektrickej inštalácie? Veď je to len papier, ktorý musím mať zo zákona!"  Ale je to skutočne tak? Je to len papier s pečiatkou revízneho technika? Revízia má zabezpečiť vedomie o tom v akom stave sú elektrické...

Kedy robiť revizie?

Kedy robiť revizie?

Vykonávanie revízií elektrických zariadení (elektrické rozvody, elektrická inštalácia, elektrické zariadenia pevne spojené s objektom) a bleskozvodov sa riadi podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Prílohou tejto vyhlášky je tabuľka č.8 s požadovanými termínmi vykonávania...