0905 380 493 info@bmelektro.sk

Elektrické zariadenia a elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia, rozvod elektriky, elektrické zariadenia pevne spojené s budovou, elektrické vypínače a zásuvky, zásuvkové, motorické, ovládacie a iné obvody.

Elektrická inštalácia

Je zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení s vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekoľkých určených cieľov.

Elektrické zariadenie

Je akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, prenos alebo premenu, distribúciu alebo využitie elektrickej energie. Sú to napríklad stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje a ochranné prístroje. Ďalej sú to zariadenia a prístroje pre elektrické rozvody – spínače, ovládacie prvky, svietidlá, zásuvky, snímače a pod.

Máte požiadavku? Zašlite nám ju.

8 + 6 =

Alebo nám zavolajte

0905 380 493

Najnovšie články

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Pri minulom stretnutí som dostal otázku: No a čo je to tá skutočná revízia?
Veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vníma revízie ako pomoc. Ako niečo, čo mi dáva pohľad na moju elektrickú inštaláciu, spotrebiče, ručné náradie či bleskozvod. Revízna správa je dokument, ktorý presne opisuje o čo sa jedná, ale hlavne, v akom stave je kontrolované zariadenie. A to je hodnota, ktorú dáva skutočná revízia.

Kontrola bleskozvodu laikom – Ako na to

Kontrola bleskozvodu laikom – Ako na to

Pred každou búrkovou činnosťou, ktorá začína v mesiacoch Apríl – Máj, je dobré skontrolovať bleskozvodnú sústavu objektu. Túto kontrolu je potrebné urobiť každý rok. V texte nižšie Vám ukážeme, ako takúto kontrolu spraviť aj laikom, a na čo si dávať pozor pri kontrole.

Čierny odber

Čierny odber

Otázka: Moja známa má podozrenie, že niekto odoberá jej prúd. Môžete mi povedať, ako sa to dá zistiť a kto to môže urobiť?   Tak toto je otázka, ktorú sme dostali. Je dosť častá, preto sme sa rozhodli napísať to do našej poradne. Podozrenie na čierny odber...