0905 380 493 info@bmelektro.sk

Bleskozvod a ochrana pred prepätím

V dnešnej dobe sa už nejedná len o “drôty” na streche. Dnes je to súbor opatrení na celom objekte vonku ale aj vo vnútri. Zachytávacia sústava, zvody, zemniče, prepäťové ochrany, ochranné pospojovanie a pod.

Vonkajšia ochrana pred bleskom alebo hromozvod je zariadenie na ochranu obytných, administratívnych, výrobných a skladových objektov. Bleskozvod chráni objekt ako taký ale aj to, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov). Ochrana spočíva v tom, že blesk je čo najkratšou cestou zvedený do zeme.

V dnešnej dobe sa ochrana pred statickou elektrinou a prepätím už nepovažuje len bleskozvod na streche zvedený cez zemniče do zeme. Jedná sa o celkovú ochranu objektu pred prepätím do čoho spadá aj prepäťová ochrana v troch stupňoch ochrany. Hovoríme o prepäťovej ochrane na vstupe do objektu, v rozvodniciach a tesne pri elektrických spotrebičoch.

Ochrana pred statickou elektrinou a prepätím zabezpečí zvedenie blesku čo najkratšou cestou do zeme a trojstupňovú prepäťovú ochranu tak, aby nedošlo k zničeniu citlivých elektronických zariadení.

Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398 už neplatia a boli zrušené v plnom rozsahu.
Bleskozvod vynašiel v roku 1749 Benjamin Franklin (často sa nesprávne uvádza, že ho ako prvý vynašiel v roku 1754 český kňaz a vynálezca Prokop Diviš).

Všeobecne sa tvrdí, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod. V prevažnej väčšine je to pravda, ale sú známe aj prípady, kedy blesk udrel do objektu oveľa nižšieho ako okolité budovy.
Aj dokonale prevedená ochrana pred bleskom, pravidelná kontrola a funkčnosť tejto ochrany nezabezpečí jej 100% ochranu. Prevedením všetkých požadovaných krokov a riešení eliminujem riziko poškodenia objektov a hodnotných vecí v tomto objekte.

Máte požiadavku? Zašlite nám ju.

12 + 10 =

Alebo nám zavolajte

0905 380 493

Najnovšie články

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Revízia, je to len nutnosť, ktorú musím mať?

Často sa stretávame s názorom: "Na čo mi je revízia elektrickej inštalácie? Veď je to len papier, ktorý musím mať zo zákona!"  Ale je to skutočne tak? Je to len papier s pečiatkou revízneho technika? Revízia má zabezpečiť vedomie o tom v akom stave sú elektrické...

Kedy robiť revizie?

Kedy robiť revizie?

Vykonávanie revízií elektrických zariadení (elektrické rozvody, elektrická inštalácia, elektrické zariadenia pevne spojené s objektom) a bleskozvodov sa riadi podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Prílohou tejto vyhlášky je tabuľka č.8 s požadovanými termínmi vykonávania...