0905 380 493 info@bmelektro.sk

Bleskozvod a ochrana pred prepätím

V dnešnej dobe sa už nejedná len o “drôty” na streche. Dnes je to súbor opatrení na celom objekte vonku ale aj vo vnútri. Zachytávacia sústava, zvody, zemniče, prepäťové ochrany, ochranné pospojovanie a pod.

Vonkajšia ochrana pred bleskom alebo hromozvod je zariadenie na ochranu obytných, administratívnych, výrobných a skladových objektov. Bleskozvod chráni objekt ako taký ale aj to, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov). Ochrana spočíva v tom, že blesk je čo najkratšou cestou zvedený do zeme.

V dnešnej dobe sa ochrana pred statickou elektrinou a prepätím už nepovažuje len bleskozvod na streche zvedený cez zemniče do zeme. Jedná sa o celkovú ochranu objektu pred prepätím do čoho spadá aj prepäťová ochrana v troch stupňoch ochrany. Hovoríme o prepäťovej ochrane na vstupe do objektu, v rozvodniciach a tesne pri elektrických spotrebičoch.

Ochrana pred statickou elektrinou a prepätím zabezpečí zvedenie blesku čo najkratšou cestou do zeme a trojstupňovú prepäťovú ochranu tak, aby nedošlo k zničeniu citlivých elektronických zariadení.

Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398 už neplatia a boli zrušené v plnom rozsahu.
Bleskozvod vynašiel v roku 1749 Benjamin Franklin (často sa nesprávne uvádza, že ho ako prvý vynašiel v roku 1754 český kňaz a vynálezca Prokop Diviš).

Všeobecne sa tvrdí, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod. V prevažnej väčšine je to pravda, ale sú známe aj prípady, kedy blesk udrel do objektu oveľa nižšieho ako okolité budovy.
Aj dokonale prevedená ochrana pred bleskom, pravidelná kontrola a funkčnosť tejto ochrany nezabezpečí jej 100% ochranu. Prevedením všetkých požadovaných krokov a riešení eliminujem riziko poškodenia objektov a hodnotných vecí v tomto objekte.

Máte požiadavku? Zašlite nám ju.

9 + 4 =

Alebo nám zavolajte

0905 380 493

Najnovšie články

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Keď potrebujete skutočnú revíziu

Pri minulom stretnutí som dostal otázku: No a čo je to tá skutočná revízia?
Veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vníma revízie ako pomoc. Ako niečo, čo mi dáva pohľad na moju elektrickú inštaláciu, spotrebiče, ručné náradie či bleskozvod. Revízna správa je dokument, ktorý presne opisuje o čo sa jedná, ale hlavne, v akom stave je kontrolované zariadenie. A to je hodnota, ktorú dáva skutočná revízia.

Kontrola bleskozvodu laikom – Ako na to

Kontrola bleskozvodu laikom – Ako na to

Pred každou búrkovou činnosťou, ktorá začína v mesiacoch Apríl – Máj, je dobré skontrolovať bleskozvodnú sústavu objektu. Túto kontrolu je potrebné urobiť každý rok. V texte nižšie Vám ukážeme, ako takúto kontrolu spraviť aj laikom, a na čo si dávať pozor pri kontrole.

Čierny odber

Čierny odber

Otázka: Moja známa má podozrenie, že niekto odoberá jej prúd. Môžete mi povedať, ako sa to dá zistiť a kto to môže urobiť?   Tak toto je otázka, ktorú sme dostali. Je dosť častá, preto sme sa rozhodli napísať to do našej poradne. Podozrenie na čierny odber...